Послуги поліграфолога – перевірка персоналу для дому

88

Зміст послуг поліграфолога

Випробування на поліграфі – експериментальне психофізіологічне дослідження, проведене з метою об’єктивної оцінки достовірності інформації, яка отримана від досліджуваного особи. Сучасний комп’ютеризований поліграф дозволяє одночасно реєструвати комплекс класичних фізіологічних показників (КДР, ЧСС, AД, плетізмограму і ін.) У відповідь на пред’явлення психологічних стимулів. Під час випробування фахівець спостерігає об’єкт в контрольованих умовах. Дані, отримані в такому експериментальному дослідженні, інтерпретуються згідно науково обґрунтованих правил.

Види тестів:

 • Випробування персоналу при прийомі на роботу

Поліграф є одним з найбільш дієвих засобів зменшення кадрового ризику, пов’язаного з підбором персоналу. Невдалий підбір персоналу завдає компанії значної шкоди – матеріальний і моральний. “Вхідні” скринінгові випробування на поліграфі відбувається при укладенні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу і здійснюється з метою визначення придатності майбутнього працівника до виконання конкретної роботи.

Зазвичай роботодавця цікавить широке коло тем, серед яких основними є:

 • Достовірність біографічних даних кандидата (наявність в резюме неповної або навмисно спотвореної інформації);
 • Справжні причини звільнення з попередніх місць роботи;
 • Справжні мотиви вступу на нову роботу (наявність довіреності з боку конкурентів, криміналітету, державних структур);
 • Наявність у кандидата шкідливих залежностей, таких як: наркотична залежність, алкогольна залежність, ігроманія
 • Наявність у кандидата значної кредиторської заборгованості та інших фінансових зобов’язань;
 • Наявність у кандидата суспільно небезпечних захворювань;
 • Агресивне ставлення кандидата до осіб іншої етнічної, релігійної або соціальної групи;
 • Досвід участі в корупційній діяльності, здійснення службових і посадових злочинів в минулому;
 • Наявність кримінального минулого або існуючих зв’язків з кримінальними колами;
 • Наявність конфлікту між особистими інтересами кандидата або близьких йому осіб, і його майбутніми повноваженнями.

Періодичні та вибіркові перевірки

Мета періодичних і вибіркових скринінгових випробувань персоналу на поліграфі – якомога раніше виявити порушення (невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, отримання будь-якої неправомірної вигоди, перевищення повноважень, розголошення конфіденційної інформації, порушення етики поведінки та ін.). Виявлення таких порушень дозволяє забезпечити своєчасне реагування і мінімізувати їхні наслідки. Періодичні перевірки окремих категорій працюючого персоналу проводять із заздалегідь встановленою періодичністю (для персоналу з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік; із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на три роки, з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на п п’ять років). Ситуативно зумовлені перевірки проводять у випадках, коли істотно змінюються обов’язки або відповідальність працівника (наприклад, шляхом надання особі доступу до матеріальних носіїв секретної інформації, надання особі права розпорядження фінансовими ресурсами, призначення на керівну посаду і ін.) Вибіркові перевірки проводять поза, якщо отримано сигнали про серйозні недоліки в роботі підрозділу, порушення фінансової дисципліни, крадіжки і зловживання, а також при погіршенні результатів роботи по основних п показників. Вибіркове тестування персоналу таких підрозділів зазвичай дає важливу нову інформацію про групи корпоративного ризику, новий погляд на ситуацію.

 • Тести в рамках службових розслідуваннях.

Використання поліграфа при проведенні службових розслідувань і перевірок може здійснюватися з метою звуження кола підозрюваних і ймовірно причетних осіб, оцінка правдивості показань, отримання інформації за напрямками отримання доказів. Спеціальне випробування на поліграфі також може допомогти в отриманні інформації про механізм і спосіб вчинення правопорушення. В окремих випадках поліграф дозволяє отримати інформацію орієнтовного характеру про підготовку або здійснення правопорушень, дізнатися про наміри або підготовку до скоєння корупційних та інших протиправних дій з боку працівників. Крім виявлення брехні, випробування на поліграфі при внутрішнього розслідування також може сприяти виправданню несправедливо обвинуваченого особи, відновленню взаємної довіри.

Устаткування:

У процесі перевірки на поліграфі використовується сучасний комп’ютерний поліграф виробництва компанії Lafayette Instruments LX4000 POLYGRAPH SYSTEM.
Спеціаліст:

Досвід роботи поліграфологом – 4 роки. Провів понад 1000 перевірок з використанням поліграфа. Використовується в роботі поліграф виробництва США Lafayette LX4000 в максимальній комплектації, спеціальний стілець для проведення тестів на поліграфі, всі необхідні комп’ютерні програми.